Úprava vody pre discusy

Úprava vody pre chov a odchov discusov

 

Bežné u nás chované formy discusov nepotrebujú také parametre vody ako v prírode. Discusy sú už odchovávané v našich podmienkach niekoľko rokov a dobre prosperujú už aj v našej vodovodnej vode.

 

Pre chov sú odporúčané parametre vody :

Vodivosť od 200 do 380ms

pH od 6,2 až 7,6

No2 do 0,2 mg / liter

No3 do 20 mg / liter

 

Pre odchov sú odporúčané parametre vody :

Vodivosť od 100 do 200ms

pH od 5,5 až 6,8

No2 do 0,1 mg / liter

No3 do 10 mg / liter

 

Vyhovujúca voda je hlavne na strednom Slovensku , na západnom Slovensku máme skôr tvrdú vodu z vysokým pH a No3 je bežne okolo 20 mg/ liter ,

Vodovodnú vodu môžeme upraviť na požadované parametre buď prípravkami na úpravu akvarijnej vody , iontomeničom alebo reverznou osmózou.

Najekonomickejším spôsobom je reverzná osmóza , vodu z osmózy môžeme miešať s vodovodnou na požadované parametre, alebo použijeme mineráli.

 

Čo je Reverzná osmóza.

Reverzná osmóza (RO), známa tiež ako hyperfiltrácia je najjemnejším známym spôsobom filtrácie vody. Tento proces umožňuje z vody odstrániť aj tak malé častice, ako sú ióny. RO pracuje na princípe semi-permeabilnej (polopriepustnej) membrány, ktorej póry majú veľkosť iba 0,0001 µm. Membrána prepúšťa molekuly vody, neprepúšťa však rôzne prímesi a nečistoty. Cez membránu prechádza len určité množstvo vody, zvyšná voda obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Týmto je zabezpečené kontinuálne samočistenie membrány, ktorá je tak chránená pred upchatím. Proces reverznej osmózy vyžaduje určitý tlak na pretlačenie molekúl vody cez osmotickú membránu. Pre účely pitnej vody boli vyvinuté špeciálne nízkotlakové membrány, u ktorých postačuje bežný tlak vo vodovodnej sieti 2,8 ÷ 6 bar. Výsledkom je veľmi čistá a mimoriadne mäkká voda, podobná destilovanej vode.

Prehľad vybraných prvkov a účinnosť ich odstraňovania reverznou osmózou:

Ca 97,0%
K 99,0%
Mg 97,0%
HCO3 98,7%
CO3 99,9%
CI 99,3%
Ba 99,8%
NH4 99,0%
SO4 99,8%
NO3 96,4%
Sr 98,0%
SiO2 99,0%
Na 99,2%
F 98,6%
AI 88,0%
Cr Ni 96,0%
Cu 97,0%
Pb 98,0%
Fe 99,0%
Cd 98,0%
Ag 89,0%
Baktérie 99,5%
Pesticídy 99,0%

 

Ponuka reverzných osmóz

 

Reverznú osmózu a všetko pre úpravu vody si môžete zakúpiť na našich stránkach www.akvaobchod.sk 

 

Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie na našom mobilnom telefónnom čísle 0903 486 678 alebo elektronickou poštou info@discus.sk

 

zdroj informácií discus.sk a wikibooks.org