Aké ryby k discusom

Cichlidka (Apistogramma) je rod rýb z čeľade cichlidovité

Zástupcovia tohoto rodu pochádzajú zo severnej a strednej časti Južnej Ameriky. Majú radi úkryty a rastliny. Samčekovia sú trochu väčší, krajšie sfarbení a majú dlhé plutvy.

 

 

 

Cichlidka Ramirezova pochádza z Južnej Ameriky (Kolumbia, Venezuela)

Obýva stále, plytké a porastené vody príbrežných oblastí suchých saván. Žijú podobne ako druhy Apistogramma, ku ktorým boli predtým priraďované. Vyžaduje úkryty na dne, do ktorých sa aj ochotne vytiera. Obidvaja rodičia sa starajú o potomstvo. U tejto cichlidky existujú kríženci s jedným či viac čiernymi pruhmi.

 

 

Badis badis je druh ryby z čeľade Nandidae. Badis badis pochádza z Južnej Ázie (India)

Žije skryto na dne plytkých stojatých vôd a živí sa drobnými živočíchmi. Vytiera sa do malých dutín. Starostlivosťou o potomstvo sa zaoberá samček.

 

 

Paracheirodon axelrodi (Cheirodon axelrodi) Neónka červená pochádza z Južnej Ameriky - Rio Negro

Chová sa v húfoch v dobre zarastených, nepríliš svetlých akváriách bez agresívnych spoločníkov.


 

 

 

 Tetra neónová pochádza z Južnej Ameriky (severozápadná Brazília, severné Peru)

Chová sa v húfoch v dobre zarastených, nepríliš svetlých akváriách bez agresívnych spoločníkov.

 

 

 

Tetra konžská pochádza z Afriky (Kongo)

Tetra konžská je húfna rybka, obyvajúca strednú vrstvu vody pomaly tečúcich alebo stojatých vodstiev povodia Konga. Je to všežravec, živí sa vo vodstvách dažďových lesov, chudobných na potravu, hlavne náletovou potravou na vodnej hladine. Je jedinou africkou characidou, ktorá dosiahla väčšieho významu ako akvárijová rybka a je často chovaná.

 

Sekernatka čiernopruhá - Gasteropelecus sternicla pochádza z Južnej Ameriky

Obýva vrchné vrstvy akvária

 

 

 

Tetra svietivá (lat. Hemigrammus ocellifer) je druh ryby z čeľade charaxovité (Characidae)

Obýva vo voľnejších húfoch husté porasty pomaly tečúcich lesných potokov, dočasne aj záplavové plochy. Ako u všetkých obyvateľov tejto kyslej a na živiny chudobnej čiernej vody, pozostáva ich potrava z veľkej časti z náletu (drobný hmyz, predovšetkým mravce, časti rastlín a pod.). Vytiera sa v pároch.

 

 

Tetra skvostná pochádza z Južnej Ameriky (Amazonská kotlina v Brazílii, ďalej Guyana a Surinam)


Húfy žijú v hl

bšej oblasti lesných vodstiev, aj pod husto zarastenou hladinou. Tieto tetry sú všežravci, ako väčšina obyvateľov vodstiev dažďových lesov chudobných na potravu. K vytieraniu dochádza v pároch, väčšinou medzi rastlinami.

 

 

Razbora klinovitá pochádza z juhovýchodnej Ázie (Thajsko, Sumatra)

Žijú ako húfne rybky v horných a stredných vrstvách vôd dažďových lesov, zvlášť v oblastiach s plávajúcimi rastlinami. Vytierajú sa na spodnej časti väčších listov.

 

 

Pancierniček Sterbaiov (Corydoras sterbai ) Pochádza z Brazílie: Rio Guaporé; horné Rio Guapore na hranici medzi Brazíliou a Bolíviou

Ryby sú aktívne vo dne. Neustále prehľadávajú dno a čistia vonkajšiu stranu listov

 

 

 

 

 

Botia Macracantha Pochádza z Juhovýchodnéj Ázie

Obýva spodné vrstvy, Príležitostne alebo za potravou sa pohybuje aj v stredných vrstvách .Potrebuje dostatok úkrytov, rastliny

 

 

 

Prísavníček smaragdový - Otocinclus affinis Pochádza z Južnej Ameriky

Obýva spodné vrstvy akvária

 

 

 

Prísavník modrastý - Ancistrus dolichopterus Pochádza z Južnej Ameriky

Obýva spodné vrstvy akvária

 

 

 

Tŕňovec hrebeňočelý - Agamyxis pectinifrons Pochádza z Južnej Ameriky

Obýva spodné vrstvy akvária

 

 

 

Peckoltia sp. Pochádza z Južnej Ameriky

Obýva spodné vrstvy akvária

 

 

 

 

Tŕňovec bielopruhý -Platydoras costatus Pochádza z Južnej Ameriky


Obýva spodné

vrstvy akvária

 

 

Rineloricaria lanceolata Pochádza z Južnej Ameriky


Obýva spodné vrstvy akvária